درباره ما

 • 1- ماموریت:شرکت فناور سامان انرژی گستر پویای شرق با استفاده از تمامی منابع و ظرفیتهای علمی خود تلاش می کند تا ضمن رعایت الزامات، قوانین و مقررات زیست محیطی، ایمنی، بهداشت شغلی و انرژی، مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم تولید بیوگاز را متناسب با نیاز مشتری انجام دهد.
 • 2- تاریخچه: شركت سامان انرژي گستر پویای شرق در سال 1394 و به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسي در زمينه انرژي های نو و بطور خاص بیوگاز تاسيس گرديد. پیشینه علمی این شرکت در زمینه مدیریت انرژی به سال 1382 برمی گردد و آموزشهای مربوطه در داخل و خارج کشور در آلمان سپری شده است.
 • رضا رشادی

  مدیرعامل

  محمد علی عشقی

  عضو هیئت مدیره

  SHAYANIT / شایانیت